ervaringen

Privacy

Privacybeleid Wenz Uitvaart

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Wenz Uitvaart. U dient zich ervan bewust te zijn dat Wenz Uitvaart niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wenz Uitvaart respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met: contact@wenz-uitvaart.nl

Wie is Wenz Uitvaart?

Wenz Uitvaart is een eenmanszaak van Onno van Andel. Wenz Uitvaart houdt kantoor in Lieren aan de Lierderstraat 1-A (7364 BH) en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 0918836.

Onno van Andel is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Wenz Uitvaart de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Wenz Uitvaart uw gegevens?

Hieronder treft u een overzicht aan van de doeleinden waarvoor Wenz Uitvaart persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Wenz Uitvaart voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Wenz Uitvaart worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben wij alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantbeheer en financiële administratie

Doeleinde: verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 10 jaar

Marketing

Doeleinde: sociaal marketing
Gegevens: social media account
Grondslag: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als nodig voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: website analyse
Gegevens: surfgedrag, locatie
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: 50 maanden

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wenz Uitvaart heeft gegevens over u in bezit omdat u gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en verwerking hiervan.

Inzage

Als u de persoonsgegevens die bij Wenz Uitvaart zijn vastgelegd wilt inzien, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft ingezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Wenz Uitvaart. U kunt verzoeken dat Wenz Uitvaart uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Wenz Uitvaart te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Wenz Uitvaart of een derde plaatsvindt, heeft u recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Wenz Uitvaart te verkrijgen. Wenz Uitvaart zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat Wenz Uitvaart die gegevens dan niet meer mag verwerken. Het kan zijn dat Wenz Uitvaart in dat geval bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Wenz Uitvaart

Een verzoek kan gestuurd worden naar contact@wenz-uitvaart.nl.Wenz Uitvaart zal uw verzoek zo spoedig mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Wenz Uitvaart een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Wenz Uitvaart uw verzoek afwijst zal in het antwoord aangegeven worden waarom het verzoek afgewezen wordt.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Het kan zijn dat Wenz Uitvaart verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Wenz Uitvaart deze?

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Wenz Uitvaart of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u vragen hebben over dit Privacy Statement of de wijze waarop Wenz Uitvaart uw gegevens gebruikt, dan kunt u een mail sturen naar contact@wenz-uitvaart.nl.Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Wenz Uitvaart uw gegevens verwerkt, kunt u een mail sturen naar contact@wenz-uitvaart.nl. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bel ons 06-46951939
Meld overlijden bel 0646951939